Mindeord Erik Fogh Nielsen

Februar 2012 

Mindeord for Erik Fogh Nielsen

Den sidste streg er tegnet med Eriks sirlige hånd. Lige til det sidste var han aktiv med sin kunst, som han har glædet mange mennesker med igennem årene.


I Eriks billeder er der en ro og sirlighed, som afspejler det menneske, han var. Hans billeder var også farverige på den stille facon, sådan som han selv var fuld af underfundig humor.  Han malede i flere lag med en dybde, han selv besad. Erik var et helt igennem ordentligt menneske, en person man følte sig tryg ved, fordi han, sit stille sind til trods, også vidste præcis, hvad han ville.


Således var det helt naturligt, at Erik var leder af Randbølgruppen, som han var med til at starte i 1969, og hvor han var aktiv lige indtil 2010. Når de årlige Pinseudstillinger på Randbøldal Kro skulle planlægges, var det Erik, der førte an. Det hele var sat i system, så det var overskueligt, hvem der skulle tage sig af hvilke opgaver. Alle var med til at planlægge, men Eriks gode overblik styrede slagets gang.


I 2011 blev han udnævnt til æresmedlem af Randbølgruppen ved den første udstilling, hvor han ikke selv deltog. Det glædede ham, at vi, de nuværende medlemmer, fører traditionen med pinseudstillinger videre i samme ånd. I Randbølgruppen vil vi altid mindes Erik med stor respekt, og vi vil savne hans milde humoristiske væsen. Vores tanker går til hans familie. De har mistet et stort menneske.


Tilbage er sporene efter Erik. Mange har hans smukke billeder hængende i deres stuer, hvor de spreder glæde.

Æret være Erik Fogh Nielsens minde.

Erik Fogh Nielsen, Jelling,

var kendt for sine smukke, stemningsfulde akvareller og stærke tegninger af naturen. Mange af de lokale gårde og bygningsværker har han tegnet og malet med sin sikre og sirlige streg.